skip to Main Content

Kranten en tijdschriften

Voordat ik Final Edition startte, heb ik verschillende artikelen voor kranten en tijdschriften geschreven. Deze artikelen waren zeer divers.

Van gemeenteraadverkiezingen tot het openen van een expositie. Van concerten tot het schrijven over vrouwenrechten. Door de diversiteit van de opdrachten, heb ik geleerd om creatief en duidelijk te schrijven. Om goed te luisteren naar wat de opdrachtgever wil uitstralen, welke boodschap er achter het verhaal zit.

Back To Top